In Nederland zijn er 2 miljoen mensen die kunnen reanimeren. 140.000 van hen zijn aangesloten bij een oproepsysteem, zodat als iemand in hun buurt een hartstilstand krijgt, zij opgeroepen kunnen worden.
Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Waarvan er 35 mensen overlijden.
De Hartstichting wil dat er eind 2016 een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners is.

NOG 30.000 BURGERHULPVERLENERS NODIG Risc Control & Training

Nog 30.000 burgerhulpverleners nodig
Als er 170.000 burgerhulpverleners zijn, kunnen er jaarlijks 170.000 levens gered worden. De kans op het overleven van een hartstilstand is het grootst als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en behandeld met een defibrillator. Een ambulance kan er vaak binnen 6 minuten zijn.

NIBHV vraagt bedrijfshulpverleners zich aan te melden
Het NIBHV steunt de Hartstichting in haar missie. Als gecertificeerd bedrijfshulpverlener kan je reanimeren. Je bent getraind voor noodsituaties en je houdt je hoofd koel. Zet die kennis en kwaliteit ook in voor je omgeving en meldt je hier aan als burgerhulpverlener.
Indien u nog niet kunt reanimeren kunt u contact zoeken met ons om het snel te leren!!

SAMEN REDDEN WE LEVENS! Risc Control & Training