Luchtvaart

Eerste hulp

Bedrijfsveiligheid

BHV (hoofd)

Doelgroep: leidinggevende aan de BHV-organisatie
Duur: 16 lesuren
Certificering: hoofd BHV
Informatie: het examen wordt afgenomen door
NIBHV en bevat enkele huiswerkopdrachten

Rating: