Waar Risc Control preventief probeert ongelukken te voorkomen of in geval van calamiteit zo min mogelijik schade aan spullen en personen te laten optreden, komt iedereen in aanraking met rouw. Risc Control ondersteunt het initiatief van New Mourning, rouwcoaching en support. Voor een volledige uitleg van de werkzaamheden verwijs ik naar www.newmourning.nl.